Aktualności

R&S spółka z o ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich : „Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla R&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA” w ramach umowy POPW.01.05.00-18-0085/20-00

Dofinansowanie projektu z UE: 128 502,39 PLN